Meist

Fookus

BioCC OÜ teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest kuni tervisele soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni. BioCC maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Märksõnad

Biotehnoloogia, tervist toetav toit, probiootikumid, prebiootikumid, kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduained, kliinilised uuringud, ahel tervist toetava piimatoodete valmistamisel, loomakasvatus (aretus ja söötmine), mikrobioloogia, metaboloomika, bioinformaatika, lipiidide metabolism, oksüdatiivne stress, vaskulaarne tervis, naturaalsed antioksüdandid (k.a. antioksüdantide disainimine).

Akrediteerimine

Eesti haridus- ja teadusministri käskkirjaga 18.11.2015 nr 1.1-2/15/438 on BioCC bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas positiivselt evalveeritud teadusasutus. Antud evalveering annab tunnistust, et BioCC teostatav teaduse tase vastab rahvusvahelistele standarditele.

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2005 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia ja keemiliste uuringute ning vere immunokeemiliste uuringute valdkonnas.

BioCC on Veterinaar ja Toiduameti otsusega tunnustatud mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise tootmisettevõte nr. 165, kellel on luba toota ka toidulisandeid.

Alates 21.01.2016 on BioCC OÜ mikrobioloogia labor riiklikult volitatud labor.