Koostöövõrgustikud

Koostöövõrgustikud

ECRIN (The European Clinical Research Infrastructures Network) – Euroopa Kliiniliste Uuringute Infrastruktuuri Võrgustik (ECRIN)  on mittetulunduslik ja jätkusuutlik võrgustik, mis toetab rahvusvahelisi kliiniliste uuringute projekte Euroopas. Euroopa Kliiniliste Uuringute Infrastruktuuri Võrgustik (ECRIN) on üle-euroopaline võrgustik, mille eesmärk on parandada patsientide ja kodanike tervist üle kogu maailma läbi kliiniliste uuringute. ECRIN toetab, koordineerib, ja haldab kõrgekvaliteedilisi, iseseisvaid ning täielikult läbipaistvaid rahvusvahelisi kliinilisi uuringuid. ECRIN harmoniseerib Euroopa kliinilisi uuringuid kasutades rahvuslike kliiniliste uuringute võimalusi ning võimekusi. 

 

ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative) –Peamine eesmärk on luua avatud juurdepääsuga üle-euroopaline teadustöö platvorm, mis sisaldab andmeid erinevatest toitumisuuringutest alates interventsioonidest kuni epidemioloogiliste uuringuteni. See võimaldab tulevikus kombineeritud analüüside teostamist ning selgitada toitumise ja tervise vahelisi seoseid veelgi täpsemalt.

 

HighTech Europe, a Network of Excellence projekti rahastab Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm.  Projekti põhiline saavutus on toidutehnoloogia innovatsiooni portaal (Food Tech Innovation Portal (Food TIP), mis annab ligipääsu uusimatele tehnoloogiatele, instituutide ja ettevõtete profiilidele, testimisasutustele ning toidutöötlusteenustele. 

 

COST Action FA0802 Feed for Health – Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tuua kokku erinevad töögruppides uuritud teemad, millest üks on inimestele funktsionaalsete toitude arendamine loomasööda läbi. 

COST Action FA1001 – Euroopa Liidu poolt rahastatud koostööprojekt, kus materjaliteadlased, toidutehnoogid ning toiteväärtusspetsialistid teevad koostööd, et uurida tervise struktuuri.