Tervisliku Piima TAK Pariisi konverentsil - BioCC OÜ
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus Pariisi konverentsil

 

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ teadur Merle Rätsep osales konverentsil “Working out ABS: Preparing to Comply with the New EU Ruleson Access and Benefit-sharing”, mis toimus 24-25 november 2014 Pariisis. Ürituse eesmärk oli arutada välja töötatavaid regulatsioone, mis hõlmavad geneetilise materjali jagamist EL siseselt ja ka EL väliselt.