Meist

Meist

Missioon

BioCC missiooniks on parandada inimeste ja loomade tervist, arendades ja tootes tervislikke ja funktsionaalseid toiduaineid ja toidulisandeid inimestele ja söödalisandeid loomadele.

Visioon

BioCC visiooniks on kujuneda rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud
kompetentsikeskuseks tervisliku ja funktsionaalse toidu ning toidu- ja
söödalisandite valdkonnas.

Fookus

BioCC OÜ fookuses on teostada maailmatasemel teadus-arendustööd, mille
käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi
söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides ja
arendades BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-,
metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja
kliinilist kompetentsi.

BioCC teeb teadus- ja arendustööd ning osutab ka teenuseid kogu toiduahela
ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest tervis-soodsate
toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute
läbiviimiseni.

BioCC teenused on suunatud ettevõtjatele, kes soovivad luua uusi
teaduspõhiseid lisandväärtusega tooteid (funktsionaalsed toidud,
toidulisandid, loomasöödad) ja muuta tootmine efektiivsemaks.

Märksõnad

Biotehnoloogia, tervist toetav toit, probiootikumid, prebiootikumid,
kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduained, toidu ja toidulisandite
kliinilised uuringud, tervist toetavate piimatoodete valmistamise ahel,
loomakasvatus (aretus ja söötmine), mikrobioloogia, metaboloomika,
lipidoomika, bioinformaatika, oksüdatiivne stress, vaskulaarne tervis,
naturaalsed antioksüdandid (k.a antioksüdantide disainimine).

Akrediteerimine

Eesti haridus- ja teadusministri käskkirjaga 18.11.2015 nr 1.1-2/15/438 on BioCC bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas positiivselt evalveeritud teadusasutus. Antud evalveering annab tunnistust, et BioCC teostatav teaduse tase vastab rahvusvahelistele standarditele.

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2017 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia uuringute valdkonnas.

BioCC on evalveeritud teadusasutus

BioCC on Veterinaar ja Toiduameti otsusega tunnustatud mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise tootmisettevõte nr. 165, kellel on luba toota ka toidulisandeid.

Alates 21.01.2016 on BioCC OÜ mikrobioloogia labor riiklikult volitatud labor.

BioCC OÜ projekti EU48686 HEALTHY FOOD peamised uurimissuunad:

1. kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduainete arendamine
üldpopulatsioonile ja populatsiooni teatud sihtgruppidele

2. funktsionaalsete toiduainete, probiootikumide, toidulisandite ning
uudsete söödalisandite arendamine

3. uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhineva biotehnoloogilise
platvormi loomine, et toota ressursisäästlikult kõrge kvaliteediga
toorpiima, tervist toetavate piimatoodete tootmiseks