Projekt EU48686 HEALTHY FOOD

EU48686 HEALTHY FOOD

Periood 01.07.2015-31.12.2023

Projekti lühikirjeldus:

BioCC OÜ  koostöös partneritega töötavad välja uusi teaduspõhiseid lahendusi  kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest tervis-soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.

Teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides ja arendades BioCC-i,  partnerite  ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Projekti  peamised uurimissuunad/eesmärgid:

  • kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduainete arendamine üldpopulatsioonile ja populatsiooni teatud sihtgruppidele
  • funktsionaalsete toiduainete, probiootikumide ning uudsete söödalisandite arendamine
  • uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhineva biotehnoloogilise platvormi loomine, et toota ressursisäästlikult kõrge kvaliteediga toorpiima, tervist toetavate piimatoodete tootmiseks

Projekti tulemus

Projekti tegevuse käigus arendatakse välja uued zootehnilised ja tehnoloogilised lisandid, probiootilised mikroobid, juuretismikroobid toidutoodetele ja funktsionaalsed tervist-toetavad tooted erinevatele sihtgruppidele s.h probiootilised toidulisandid, toidu ja loomasööda funktsionaalsust ja toimet puudutavad teenused ning Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium. Koostatud veiste heaolu protokoll, mille rakendamine võimaldab senisest tõhusamalt leida seoseid lüpsilehmade piimakomponentide ning heaolu markerite vahel, aidates kaasa tervisenäitajate parendamisele ning tootmise efektiivsusele. Välja töötatud uudsed selektsioonitunnused ja uued selektsioonitehnoloogiad ning spetsiifilised genoomiuuringud kõrge kvaliteediga toorpiima ressursiefektiivseks tootmiseks.

Projekti kogueelarve:

 11 340 494,73 eurot

Projekti kaasrahastus:

6 533 023,29 eurot

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastus