Liitu tulevaste toitumisalaste kliiniliste uuringute osalemise ootenimekirjaga

Planeeritavad uuringud

Liituge toiduteemaliste kliiniliste uuringute ootenimekirjaga

Hoolime Teie tervisest

Kliiniliste uuringutes osalejatel mõõdetakse põhilisi ning uusi indikaatornäitajaid ning tervistedendava toote inimkeha füsioloogiat mõjutavaid näitajaid.

Saage infot oma tervise kohta

Kliinilistes uuringutes osalejate bioloogilistest proovidest määratakse erinevaid tervisenäitajaid, mille põhjal saavad osalejad enda tervisliku seisundi analüüsi ja selgitava ülevaate.

Aidake edendada Eesti teadustööd

Uuringus osalemine on hea viis, kuidas kaasa aidata uute teaduspõhiste tervist toetavate toidutoodete ja teenuste väljaarendamisele. Iga osaleja aitab kaasa Eesti teaduse ja ettevõtluse arendamisele. BioCC OÜ teeb tihedat koostööd Tartu Ülikooliga.

Tutvuge läbiviidud uuringutega siin

BioCC-l on Baltikumis ainulaadne labor kliiniliste uuringute läbiviimiseks testimaks in vivo toidu ohutust, toidu taluvust ja funktsionaalsust vastavalt EL-i ja rahvusvahelise seadusandlusele ja teaduslikule praktikale. BioCC OÜ kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratooriumid vastavad EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselaborid.

Loe siit...

Teie andmed on kaitstud

Teie kontaktandmeid kasutatakse vaid Teiega kontakteerumiseks ega jagata kolmandatele osapooltele. Uuringute käigus kogutavaid andmeid kasutatakse/töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

0 + inimest
BioCC OÜ kliinilistes uuringutes osalenute arv