Teadus

BioCC OÜ on eraõiguslik teadus- ja arendusasutus (VKE), mille on loonud toidu- ja söödatootjad ning ülikoolid. BioCC maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

BioCC on akrediteetitud ning evalveeritud teadusasutus. 

Üks osa BioCC portfellist sisaldab inimeste tervist toetavaid probiootikume. BioCC probiootikumid keskenduvad kardiovaskulaarsetele probleemidele, allergiatele, organismis olevale oksüdatiivsele stressile, immuunsusele jne. Osad probiootikumid aitavad ennetada nakatumist Clostridium difficile infektsiooni.

BioCC tüvede kultuuri kollektsioonis olevad tüved on isoleeritud inimestelt, loomadelt ja taimedelt. Mitmed tüved on patenteeritud ja deponeeritud rahvusvahelistes kultuurikogudes.

Eesti haridus- ja teadusministri käskkirjaga 18.11.2015 nr 1.1-2/15/438 on BioCC bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas positiivselt evalveeritud teadusasutus. Antud evalveering annab tunnistust, et BioCC teostatav teaduse tase vastab rahvusvahelistele standarditele.

BioCC OÜ vastab EN ISO/EC 17025:2017 nõuetele kui katselabor toidu ja loomasööda mikrobioloogia uuringute valdkonnas.

BioCC on Veterinaar ja Toiduameti otsusega tunnustatud mitteloomse toidu ja liittoidu käitlemise tootmisettevõte nr. 165, kellel on luba toota ka toidulisandeid.

Alates 21.01.2016 on BioCC OÜ mikrobioloogia labor riiklikult volitatud labor.