Kliinilised uuringud

Kliinilised uuringud

BioCC OÜ viib läbi kliinilisi uuringuid toidutoodete funktsionaalsuse
tõendamiseks. BioCC teostab rahvusvahelise reeglite järgi alljärgnevaid
uuringuid:

 • avatud uuringud (open-label)
 • kahepoolse pimemenetlusega
  uuringud (double-blind studies) 
 • platseeboga kontrollitud kahepoolse
  pimemenetlusega uuringud (placebo-controlled double-blind studies).

Kliinilistes uuringutes testitakse erinevate kompositsisoonide  (toidulisandid, lisandväärtusega toidud jne.) toimet vabatahtlikele, et kindlaks teha nende sobivust kasutamiseks üldpopulatsioonile.

BioCC OÜ-le kuulub Baltikumis unikaalne Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium testimaks in vivo toidu ja sööda ohutust, talutavust ja mõjusust vastavalt EL-i ja rahvusvahelise seadusandlusele ja teaduslikule praktikale.

BioCC Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratooriumvastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor.

Laboratoorium kuulub rahvusvahelisi kliinilisi uuringuid toetavasse mittetulunduslikku võrgustikku ECRIN.

Meie eesmärk on pakkuda kliiniliste uuringute teenuseid kõigile toojatele, kes soovivad oma toodete mõju (k.a võimalike tervist edendavate mõjude) kohta teaduslikku tõestust. Pakume teenust järgnevatele tootjatele:

 • Toidutootjad
 • Toidulisanditootjad
 • Söödatootjad
 • Söödalisanditootjad
 • Sööda- ja söödalisanditarnijad

Meie tuumikmeeskonnal on arstiteaduslik taust ning meeskonda kuuluvad professionaalsed toiduteadlased, biokeemikud, klinitsistid, meditsiinilised mikrobioloogid, statistikud jne. Meil on tugev koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi ja nende laboritega.

BioCC meeskond suudab pakkuda täisteenust, mis hõlmab toote koostist puudutavaid konsultatsioone ja selle testimist kliinilistes ja loomafüsioloogilistes uuringutes toote omaduste parandamiseks. BioCC OÜ-l on oskus viia läbi kliinilisi uuringuid ideest kuni ellurakendamise ja tõestuseni. Teenus  sisaldab järgnevat

 • Protokolli koostamine
 • Uuringu läbiviimiseks eetikakomiteelt loa taotlemine
 • Pädevat personali ja logistikat
 • Tulemuste analüüsi ja  dokumenteerimist
 • Sertifikaadi väljastamist

Meie tugevuseks on EFSA-le esitatavate asjakohaste taotluste koostamine.

BioCC OÜ on läbi viinud mitmeid mõjutusuuringuid koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga, et testida erinevate (funktsionaalste) toitude ja toidulisandite mõju tervisele ja inimkehale.

Kõik meie läbiviidud uuringud on Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakommitee poolt heaks kiidetud, on läbipaistvad, ning registreeritud ISRCTN andmebaasis. (BioMedCentral poolt hallatav ISRCTN register http://www.isrctn.com)

Meie läbi viidud uuringud on järgnevad:

ISRCTN38739209. Probiootilise juustu toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale

ISRCTN45791894. Tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilised näitajad ja seedekulgla mikrofloora probiootilise juustu tarvitamisel pimekatses

ISRCTN68198472. Probiootilise jogurti toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale

ISRCTN15061552. Probiootilise juustu toime tervete vabatahtlike ja tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale

lSRCIN79645828. L.plantarum tüvesid TENSIA® või INDUCIA®  sisaldava probiootilise jogurti toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud ristuva ülesehitusega mõjutusuuring

ISRCTN42449576. Probiootilist L.plantarum tüve TENSIA erinevaid doose sisaldava juustu toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele

lSRCIN88420027. Probiootilise L.plantarum Induciat sisaldava jogurti toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale

ISRCTN29040130. Tüve L.plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava probiootilise Südamejuustu toime tervete vabatahtlike ja tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kolme paralleelsegrupiga pimeuuring

ISRCTN24502121. Probiootilist tüve L.plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava toidulisandi toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud platseeboga kontrollitud paralleelne mõjutusuuring

lSRCIN26344255. Probiootilise L.plantarum INDUCIA® sisaldava jogurit toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelsegrupiga pimeuuring

ISRCTN29105501. Tüve L.plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava probiootilise Südamejuustu toime kõrgenenud vererõhuga isikutele: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelsegrupiga pimeuuring

ISRCTN51441547. Vadakupõhiste piimatoodete mõju uurimine mõõduka kusemishäirega meespatsientidel.

ISRCTN18123188. Lactobacillus plantarum INDUCIA® ja ksülitooli sünbiootilise kombinatsiooni ohutuse ja taluvuse testimine täiskasvanud ja eakatel isikutel

272/T-15 Probiootilist tüve Lactobacillus plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava toidulisandi toime kõrgenenud vererõhuga tervisekaebusteta vabatahtlike vererõhule, oksüdatiivse stressi markeritele, vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelse grupiga pimeuuring.