Patendid

Patendid

Leiutis: „Mikroorgansmi tüvi Pediococcus acidilactici TAK 589 Coccobest kui antimikroobne ja  antioksüdatiivne probiootik“

Patenditaotlus:

 

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2021/000003esitatud 17.09.2021

„Micro-organism strain Pediococcus acidilactici TAK 589 Coccobest as an antimicrobial and antioxidative probiotic“

Leiutis: “Mikroorganismi tüvi Lactobacillus buchneri  BioCC 228 DSM 32651 ja selle kasutamine”

Patendid: 

Eesti patent EE05834B1, välja antud 17.05.2021

Jaapani patent JP7250783, välja antud 03.04.2023

Rahvusvaheline patenditaotlus WO2019063056 (PCT/EE2018/000003)

Euroopa patenditaotlus EP3688139 menetluses 

Hiina patenditaotlus CN111601879 menetluses 

Leiutis käsitleb isoleeritud mikroorganismi tüve Lactobacillus buchneri BioCC 228 DSM 32651 ja selle kasutamist söödalisandina. Tüve kasutatakse raskesti sileeritava, madala kuivainesisaldusega ( 20 protsenti) sööda aeroobse stabiilsuse tagamiseks, fermenteerimise parandamiseks, sööda piimhappe ja äädikhappe kontsentratsiooni suurendamiseks, pH alandamiseks ja seeläbi söödas toitainete kadude vähendamiseks.

Leiutis: “Mikroorganismi tüvi Lactobacillus buchneri  BioCC 203 DSM 32650 ja selle kasutamine”

Eesti patent EE05825, välja antud 17.08.2020

Jaapani patent JP7250783 

 Rahvusvaheline patenditaotlus WO2019063056 (PCT/EE2018/000003)

Euroopa patenditaotlus EP3688139 menetluses 

Hiina patenditaotlus CN111601879 menetluses 

 

Leiutis käsitleb isoleeritud mikroorganismi tüve Lactobacillus buchneri BioCC 203 DSM 32650 ja selle kasutamist söödalisandina. Tüve kasutatakse raskesti sileeritava, madala kuivainesisaldusega ( 20 protsenti) sööda aeroobse stabiilsuse tagamiseks, fermenteerimise parandamiseks, sööda piimhappe ja äädikhappe kontsentratsiooni suurendamiseks, pH alandamiseks ja seeläbi söödas toitainete kadude vähendamiseks.

Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Patendid:

Eesti patent EE05340, välja antud 16.08.2010,

“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”.

Venemaa patent RU2477750, välja antud 20.03.2013, “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 как противомикробный и гипотензивный пробиотик, продукт питания и композиция, содержащая упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для получения гипотензивного лекарственного средства, способ подавления патогенов и побочных лактобактерий в продукте питания“.

Euroopa patent EP2309870, välja antud 04.05.2012, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 as antimicrobial and antihypertensive probiotic, food product and composition comprising said microorganism and use of said microorganism for preparation of antihypertensive medicine and method for suppressing pathogens and non-starter lactobacilli in food product”.

EP2309870 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Ühendkuningriik GP/EP2309870
 • Rootsi SE/EP2309870
 • Saksamaa DE/EP2309870 (60 2009 007 496.2)
 • Prantsusmaa  FR/EP2309870
 • Soome  FI/EP2309870Tšehhi CZ/EP2309870
 • Poola  PL/EP2309870
 • Ungari  HU/EP2309870
 • Leedu  LT/EP2309870
 • Läti  LV/EP2309870

Korea patent KR10-1587195, välja antud 14.01.2016, 항균 및 항고혈압 프로바이오틱인 단리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 텐시아 DSM 21380과, 이 미생물을 포함하는 식품과 조성물 및 항고혈압제의 제조를 위한 이 미생물의 용도와, 식품에서 병원체 및 논-스타터 락토바실러스를 억제하기 위한 방법

(“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Leiutis “Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks”.

Eesti patent EE05799välja antud 16.10.2017, Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks“ autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Pirje Hütt, Imbi Smidt, Kai Truusalu, Epp Sepp, Raik-Hiio Mikelsaar, Kalle Kilk, Jelena Stsepetova, Siiri Kõljalg, Mirjam Vallas. Patenditomanik: BioCC OÜ.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks”.

Patendid: 

Eesti patent EE05341, välja antud 16.08.2010, Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum INDUCIA®  DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks”

Venemaa patent RU2486234, välja antud 27.06.2013,  “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus Plantarum Inducia DSM 21379 в качестве пробиотика, усиливающего врожденный иммунитет организма, продукт и композиция, содержащие упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для изготовления лекарственного средства, которое усиливает клеточный иммунитет”.

Euroopa patent EP2288360, välja antud 14.12.2011, “Isolated Lactobacillus plantarum strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it”.

EP2288360 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Ühendkuningriik GB/EP2288360
 • Rootsi SE/EP2288360
 • Saksamaa  DE/EP2288360 (60 2009 004 223.8)
 • Prantsusmaa  FR/EP2288360
 • Soome FI/EP2288360
 • Taani  DK/EP2288360
 • Poola  PL/EP2288360
 • Leedu LT/EP2288360
 • Läti   LV/EP2288360

Korea patent KR10-1595042, välja antud 11.02.2016, “자연 면역을 증가시키는 프로바이오틱인 단리된 락토바실러스 플란타룸 균주 인듀시아 DSM 21379와, 이를 포함하는 식품과 의약적 제제 (“Isolated Lactobacillus plantarum strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it”).

Leiutis “Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks”.

Eesti patent EE 05809 B1 välja antud 17.09.2018, „Probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks”, autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Pirje Hütt, Imbi Smidt, Kai Truusalu, Epp Sepp, Raik-Hiio Mikelsaar, Kalle Kilk, Jelena Stsepetova, Siiri Kõljalg, Mirjam Vallas. Patendiomanik: BioCC OÜ

USA patent US10272122, välja antud 30.04.2019, “Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 as enhancer of cellular immunity, hypocholesterolemic and anti-oxidative agent and antimicrobial agent against Clostridium difficile”. 

Patenditaotlused:

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2014000007, esitatud 31.10.2014 “Lactobacillus plantarum INDUCIA strain DSM 21379 as hypocholesterolemic agent and antimicrobial agent against Clostridium Difficile”.

Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüved L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja Lactobacillus gasseri MCC2 23882 ning nende kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05721, välja antud 15.08.2014, „Isoleeritud mikroorganismi tüvi L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja selle kasutamine”.

Eesti patent EE05750, välja antud 15.06.2015, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 ja selle kasutamine”.

Euroopa patent EP2678419, välja antud 23.09.2015, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and its use”.

EP2678419 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Iirimaa IE/EP2678419
 • Saksamaa  DE/ EP2678419
 • Prantsusmaa  FR/ EP2678419
 • Soome  FI/ EP2678419
 • Serbia  RS/ EP2678419
 • Šveits CH/ EP2678419
 • Leedu LT/ EP2678419
 • Läti  LV/ EP2678419
 • Ühendkuningriik GB/ EP2678419

Euroopa patent EP2966164, välja antud 19.04.2017, “Isolated microorganism strain Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and its use”.

EP2966164 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Iirimaa IE/EP2966164
 • Saksamaa  DE/EP2966164
 • Prantsusmaa FR/EP2966164
 • Šveits CH/EP2966164
 • Ühendkuningriik GB/EP2966164

Korea patent KR10-1586778, välja antud 13.01.2016, “분리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 MCC1 DSM 23881 및 락토바실러스 가서리” MCC2 DSM 23882와 그의 용도 („Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and their use)”.

Hiina patent CN1996956, välja antud 23.03.2016, “Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”.

Jaapani patent JP5785275, välja antud 31.07.2015, “Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”.

Venemaa patent RU2603059, välja antud 20.11.2016, “Изолированные штаммы микроорганизмов Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 и Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 и их применение” (“Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”).

Patenditaotlused:

Hiina patenditaotlus CN201610114800.5, esitatud 13.07.2016 “Isolated microorganism strain Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and its use”.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB 42150 ja selle kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05746välja antud 15.05.2015, Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarumTAK 59 NCIMB42150 ja selle kasutamine”.

Euroopa patent EP3027734, välja antud25.10.2017, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Vene Föderatsiooni patent RU2645471, välja antud 21.02.2018 “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Jaapani patent JP6514201, välja antud 19.04.2019, “Microorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Patenditaotlused:

Venemaa patenditaotlus RU2016107018, esitatud 26.02.2016 “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 и его применение”.

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2014/000003, esitatud 30.07.2014, “Microorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB 42149 ja selle kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05756,välja antud 16.11.2015, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevisTAK 124-1 NCIMB42149 ja selle kasutamine”.

Euraasia patent EA033289

Patenditaotlused:

Rahvusvaheline  patenditaotlus PCT/EE2015/000001, esitatud 13.02.2015,  Microorganism Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB42149 and its use”. 

Leiutis Meetod modifitseeritud laapumisomadustega piima tootvate lehmade, pulliemade ja pullide, kelle tütred toodavad modifitseeritud laapumisomadustega piima, identifitseerimiseks”.

Eesti patent EE05659, välja antud17.06.2013, “Meetod modifitseeritud laapumisomadustega piima tootvate lehmade, pulliemade ja pullide, kelle tütred toodavad modifitseeritud laapumisomadustega piima, identifitseerimiseks”.

Venemaa patent RU2409942, välja antud 27.01.2011, “Способ идентификации крупного рогатого скота, производящего молоко с модифицированными коагуляционными свойствами”.

Euroopa patent EP2053914, välja antud 26.01.2011,“Method of identifying of cows, sires and bull dams producing milk with modified coagulation properties”.

Leiutis: „Mikroorgansmi tüvi Pediococcus acidilactici TAK 589 Coccobest kui antimikroobne ja  antioksüdatiivne probiootik“

Patenditaotlus:

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2021/000003esitatud 17.09.2021

„Micro-organism strain Pediococcus acidilactici TAK 589 Coccobest as an antimicrobial and antioxidative probiotic“

Leiutis: “Mikroorganismi tüvi Lactobacillus buchneri  BioCC 228 DSM 32651 ja selle kasutamine”

Patendid: 

Eesti patent EE05834B1, välja antud 17.05.2021


Leiutis käsitleb isoleeritud mikroorganismi tüve Lactobacillus buchneri BioCC 228 DSM 32651 ja selle kasutamist söödalisandina. Tüve kasutatakse raskesti sileeritava, madala kuivainesisaldusega ( 20 protsenti) sööda aeroobse stabiilsuse tagamiseks, fermenteerimise parandamiseks, sööda piimhappe ja äädikhappe kontsentratsiooni suurendamiseks, pH alandamiseks ja seeläbi söödas toitainete kadude vähendamiseks.

Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Patendid:

Eesti patent EE05340, välja antud 16.08.2010,

“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”.

Venemaa patent RU2477750, välja antud 20.03.2013, “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 как противомикробный и гипотензивный пробиотик, продукт питания и композиция, содержащая упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для получения гипотензивного лекарственного средства, способ подавления патогенов и побочных лактобактерий в продукте питания“.

Euroopa patent EP2309870, välja antud 04.05.2012, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 as antimicrobial and antihypertensive probiotic, food product and composition comprising said microorganism and use of said microorganism for preparation of antihypertensive medicine and method for suppressing pathogens and non-starter lactobacilli in food product”.

EP2309870 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Ühendkuningriik GP/EP2309870
 • Rootsi SE/EP2309870
 • Saksamaa DE/EP2309870 (60 2009 007 496.2)
 • Prantsusmaa  FR/EP2309870
 • Soome  FI/EP2309870Tšehhi CZ/EP2309870
 • Poola  PL/EP2309870
 • Ungari  HU/EP2309870
 • Leedu  LT/EP2309870
 • Läti  LV/EP2309870

Korea patent KR10-1587195, välja antud 14.01.2016, 항균 및 항고혈압 프로바이오틱인 단리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 텐시아 DSM 21380과, 이 미생물을 포함하는 식품과 조성물 및 항고혈압제의 제조를 위한 이 미생물의 용도와, 식품에서 병원체 및 논-스타터 락토바실러스를 억제하기 위한 방법

(“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Leiutis “Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks”.

Eesti patent EE05799välja antud 16.10.2017, Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks“ autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Pirje Hütt, Imbi Smidt, Kai Truusalu, Epp Sepp, Raik-Hiio Mikelsaar, Kalle Kilk, Jelena Stsepetova, Siiri Kõljalg, Mirjam Vallas. Patenditomanik: BioCC OÜ.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks”.

Patendid: 

Eesti patent EE05341, välja antud 16.08.2010, Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum INDUCIA®  DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks”

Venemaa patent RU2486234, välja antud27.06.2013,  “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus Plantarum Inducia DSM 21379 в качестве пробиотика, усиливающего врожденный иммунитет организма, продукт и композиция, содержащие упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для изготовления лекарственного средства, которое усиливает клеточный иммунитет”.  

Euroopa patent EP2288360, välja antud 14.12.2011, “Isolated Lactobacillus plantarum strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it”.

EP2288360 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Ühendkuningriik GB/EP2288360
 • Rootsi SE/EP2288360
 • Saksamaa  DE/EP2288360 (60 2009 004 223.8)
 • Prantsusmaa  FR/EP2288360
 • Soome FI/EP2288360
 • Taani  DK/EP2288360
 • Poola  PL/EP2288360
 • Leedu LT/EP2288360
 • Läti   LV/EP2288360

Korea patent KR10-1595042, välja antud 11.02.2016, “자연 면역을 증가시키는 프로바이오틱인 단리된 락토바실러스 플란타룸 균주 인듀시아 DSM 21379와, 이를 포함하는 식품과 의약적 제제 (“Isolated Lactobacillus plantarum strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it”).

Leiutis “Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks”.

Eesti patent EE 05809 B1 välja antud 17.09.2018, „Probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks”, autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Pirje Hütt, Imbi Smidt, Kai Truusalu, Epp Sepp, Raik-Hiio Mikelsaar, Kalle Kilk, Jelena Stsepetova, Siiri Kõljalg, Mirjam Vallas. Patendiomanik: BioCC OÜ

USA patent US10272122, välja antud 30.04.2019, “Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 as enhancer of cellular immunity, hypocholesterolemic and anti-oxidative agent and antimicrobial agent against Clostridium difficile”. 

Patenditaotlused:

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2014000007, esitatud 31.10.2014 “Lactobacillus plantarum INDUCIA strain DSM 21379 as hypocholesterolemic agent and antimicrobial agent against Clostridium Difficile”.

Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüved L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja Lactobacillus gasseri MCC2 23882 ning nende kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05721, välja antud 15.08.2014, „Isoleeritud mikroorganismi tüvi L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja selle kasutamine”.

Eesti patent EE05750, välja antud15.06.2015, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 ja selle kasutamine”.

Euroopa patent EP2678419, välja antud 23.09.2015, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and its use”.

EP2678419 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Iirimaa IE/EP2678419
 • Saksamaa  DE/ EP2678419
 • Prantsusmaa  FR/ EP2678419
 • Soome  FI/ EP2678419
 • Serbia  RS/ EP2678419
 • Šveits CH/ EP2678419
 • Leedu LT/ EP2678419
 • Läti  LV/ EP2678419
 • Ühendkuningriik GB/ EP2678419

Euroopa patent EP2966164, välja antud 19.04.2017, “Isolated microorganism strain Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and its use”.

EP2966164 on jõustatud järgmistes riikides:

 • Iirimaa IE/EP2966164
 • Saksamaa  DE/EP2966164
 • Prantsusmaa FR/EP2966164
 • Šveits CH/EP2966164
 • Ühendkuningriik GB/EP2966164

Korea patent KR10-1586778, välja antud 13.01.2016, “분리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 MCC1 DSM 23881 및 락토바실러스 가서리” MCC2 DSM 23882와 그의 용도 („Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and their use)”.

Hiina patent CN1996956, välja antud 23.03.2016, “Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”.

Jaapani patent JP5785275, välja antud 31.07.2015, “Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”.

Venemaa patent RU2603059, välja antud 20.11.2016, “Изолированные штаммы микроорганизмов Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 и Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 и их применение” (“Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and their use”).

Patenditaotlused:

Hiina patenditaotlus CN201610114800.5, esitatud 13.07.2016 “Isolated microorganism strain Lactobacillus gasseri MCC2 23882 and its use”.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 ja selle kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05746välja antud 15.05.2015, Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarumTAK 59 NCIMB42150 ja selle kasutamine”.

Euroopa patent EP3027734, välja antud25.10.2017, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Vene Föderatsiooni patent RU2645471, välja antud 21.02.2018 “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Jaapani patent JP6514201, välja antud 19.04.2019, “Microorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Patenditaotlused:

Venemaa patenditaotlus RU2016107018, esitatud 26.02.2016 “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 и его применение”.

Rahvusvaheline  patenditaotlus PCT/EE2014/000003, esitatud 30.07.2014, “Microorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Leiutis “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevisTAK 124-1 NCIMB42149 ja selle kasutamine”.

Patendid:

Eesti patent EE05756,välja antud 16.11.2015, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevisTAK 124-1 NCIMB42149 ja selle kasutamine”.

Patenditaotlused:

Rahvusvaheline  patenditaotlus PCT/EE2015/000001, esitatud 13.02.2015,  Microorganism Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB42149 and its use”. 

Leiutis Meetod modifitseeritud laapumisomadustega piima tootvate lehmade, pulliemade ja pullide, kelle tütred toodavad modifitseeritud laapumisomadustega piima, identifitseerimiseks”.

Eesti patent EE05659, välja antud17.06.2013, “Meetod modifitseeritud laapumisomadustega piima tootvate lehmade, pulliemade ja pullide, kelle tütred toodavad modifitseeritud laapumisomadustega piima, identifitseerimiseks”.

Venemaa patent RU2409942, välja antud 27.01.2011, “Способ идентификации крупного рогатого скота, производящего молоко с модифицированными коагуляционными свойствами”.

Euroopa patent EP2053914, välja antud 26.01.2011,“Method of identifying of cows, sires and bull dams producing milk with modified coagulation properties”.