Projektid-rahastus

Rahastus

Periood 01.07.2015-31.12.2022​

EU48686 

HEALTHY FOOD

Perioodil 01.07.2015-30.06.2022 kaasrahastatakse BioCC uurimistööd, toodete ja teenuste arendust Euroopa Regionaalarengu Fondist 6 533 021,29 euroga. Projekti EU 48686 Healthy Food kogumaht on 11 340 494,73 eurot.

 

Projekti lühikirjeldus:

BIOCC teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest tervis-soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.

BIOCCi maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides ja arendades BIOCC-i ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Peamised uurimissuunad BIOCCi projekti HEALTHY FOOD peamised uurimissuunad:

  1. kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduainete arendamine üldpopulatsioonile ja populatsiooni teatud sihtgruppidele
  2. funktsionaalsete toiduainete, probiootikumide ning uudsete söödalisandite arendamine
  3. uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhineva biotehnoloogilise platvormi loomine, et toota ressursisäästlikult kõrge kvaliteediga toorpiima, tervist toetavate piimatoodete tootmiseks
Periood 01.07.2009 - 30.06.2015

EU30002

Projekti „Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products“ kaasrahastati Euroopa Reginaalarengu Fondist (EU30002) 5 813 480,55 euroga. Projekti kogumaht oli 8 356 276,61 eurot. Projektiperiood 01.07.2009-30.06.2015.

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskesuse peaeesmärgiks oli uurida teadusasutuste ja ettevõtluse koostöös piima kui tervisliku ja asendamatu toiduaine ja kõrgväärtusliku biotoorme biotehnoloogilisi tootmise-ja töötlemisevõimalusi.