Projektid-rahastus

Rahastus

Periood 01.07.2015-31.12.2023

EU48686 

HEALTHY FOOD

Perioodil 01.07.2015-30.06.2022 kaasrahastatakse BioCC uurimistööd, toodete ja teenuste arendust Euroopa Regionaalarengu Fondist 6 533 021,29 euroga. Projekti EU 48686 Healthy Food kogumaht on 11 340 494,73 eurot.

 

Projekti lühikirjeldus:

BIOCC teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest tervis-soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.

BIOCCi maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides ja arendades BIOCC-i ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Peamised uurimissuunad BIOCCi projekti HEALTHY FOOD peamised uurimissuunad:

 1. kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduainete arendamine üldpopulatsioonile ja populatsiooni teatud sihtgruppidele
 2. funktsionaalsete toiduainete, probiootikumide ning uudsete söödalisandite arendamine
 3. uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhineva biotehnoloogilise platvormi loomine, et toota ressursisäästlikult kõrge kvaliteediga toorpiima, tervist toetavate piimatoodete tootmiseks
Periood 01.01.2021-31.12.2023

BIOCOAT (S-BMP-21-1- (LT08-2-LMT-K-01-046)

Projekt Söödav kate (Biocoat), mis on loodud hapuvadaku valgukontsentraadi ja bioaktiivsete ühendite kombineerimisel biolaguneva pakendiga probiootilise juustu ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks

 

Projektijuht: Lithuanian University of Health Sciences

 

Projekti partnerid:

Nofima, Norra

Latvian University of Agriculture

BioCC OÜ 

 

Rahastamisskeem: EEA Financial Mechanism

Projketi kogumaksumus: 973530  EUR

Projekti pikkus: 01/01/2021 – 31/12/2023

Projekt on loodud vastama tarbijanõudlusele jätkusuutlike, ohutute ja tervislike toiduainete järele ning leida uus võimalus hapuvadaku väärindamiseks.

Projekti eesmärk on välja töötada söödav kate (Biocoat), mis on loodud hapuvadaku valgukontsentraadi ja bioaktiivsete ühendite kombineerimisel biolaguneva pakendiga, et tagada probiootilise juustu ohutus, pikendada säilivusaega ja suurendada selle funktsionaalseid omadusi.

 

Projekti eesmärgid:

 • Töötada välja söödav kate, kus hapuvadakuvalgukontsentraati kasutatakse bioaktiivsete ühendite kandjana;
 • Valida probiootilisele juustule sobivate füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste parameetritega biolagunev pakend;
 • Analüüsida nii söödava katte kui ka biolaguneva pakendi kombineerimise mõju probiootilise juustu ohutusele ja kvaliteedile säilimisaja jooksul;
 • Analüüsida katte ja juustu kontaktpinnal toimuvaid interaktsioone kattekiles olevate  piimhappebakterite ja juustus olevate probiootiliste bakterite vahel;
 • Analüüsida soolemudelsüsteemis uudse söödava kattega juustude mõju seedetrakti mikrobioolate

 

Projketi tulem: Patenteeritud söödava katte (Biocoat) prototüüp; teadusteave selle tootmiseks söödav kate

Periood 15.08.2019-14.04.2022

Lühikirjeldus (ingl. k.)

Bio4ASIA is a cooperation project between two similar companies working in the same industry – producing of food supplements – and based on similar needs and ambitions:  to expand and diverse market of their products in order to develop companies and make them competitive in long terms. However, both companies are having different competences and strenghts in different areas of producing and distribution. BioCC OÜ is focused on work with high qualitative lactic acid bacteria cultures  and LotosPharma SIA is producing wide assortment of dry forms of medicine and food supplement.

Eesmärgid (ingl. k.)

The main objective of the Bio4ASIA project is to increase competitiveness of the Project partners in order to expand and diverse the market and ensure long term stability of the production and growth of the turnover.

Tulemused (ingl. k.)

 1. a new dietary supplement – digestive stimulant for  South-East Asia market ready to be registered (full documents package including at least 12 months stability results (the minimum lenght of shelf-life)),
 2. new contacts, developed existing contacts during participation in 4-5 international fairs,
 3. signed intention letters or similar agreements on the further cooperation on distribution of EE / LV products.

Kogueelarve:

466 312,00€

ERDF Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastus:

306 962, 70€

Kontaktisik: 

Justin Hein

justin.hein@biocc.ee

https://estlat.eu/en/for-applicants/results-of-calls 

TEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUSTE TOETAMINE 

 

Projekti nimi: Linking Science to Health

Periood 01.07.2019-31.12.2022

Projekti lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on tõsta BioCC OÜ tuntust ja konkurentsivõimet ning luua eeldused T&A-teenuse eksporditegevuse jätkuvaks kasvuks. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi turundustegevusi ning rahvusvahelistumise ja teadmussiirdega seotud tegevusi.

Toetuse summa: 101 500, 00€

EAS EKSPORDITOETUS

 

Projekti nimi: BioCC OÜ eksport 2019-2020

Periood: 15.01.2019-10.01.2021

Projekti lühikirjeldus: 

Projekti eesmärk on suurendada BioCC tuntust ja tõsta kaubamärgi Nordwise® toodete (toidulisandid ja probiootikumid) ekspordivõimekust. Leida ideid omatoodete arendamiseks, tunnetada turuarengu tulevikusuundasid ja leida uusi koostöövõimalusi.

Toetuse summa: 49 200,00€

Periood 01.07.2009 - 30.06.2015

EU30002

Projekti „Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products“ kaasrahastati Euroopa Reginaalarengu Fondist (EU30002) 5 813 480,55 euroga. Projekti kogumaht oli 8 356 276,61 eurot. Projektiperiood 01.07.2009-30.06.2015.

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskesuse peaeesmärgiks oli uurida teadusasutuste ja ettevõtluse koostöös piima kui tervisliku ja asendamatu toiduaine ja kõrgväärtusliku biotoorme biotehnoloogilisi tootmise-ja töötlemisevõimalusi.