Teenused

Teenused

 • Piima- ja piimatoodete teaduspõhine arendus toorainest lõpptooteni, väärtusahela ulatuses.
 • Erinevate touduainegruppide esindajate profileerimine (nutrional profiling) (sh suhkru-, soola- ja rasvasisalduse jne) hulgas, mis ei oma tervisele ebasoovitavaid toimeid.
 • Valgu ja/või kiudainesisalduse tõstmine inimese ainevahetust mõjutavale tasemele.
 • Nüüdisaja probleemsete mineraalainete ja vitamiinidega rikastamine.
 • Free-from ehk soja- ja gluteenivabad tooted. Vajadusel ka teiste allergeensete komponentide vabad tooted.
 • Teaduspõhiste mahetoodete arendus ja clean label.
 • Pakendimaterjali valik säilivusaja optimeerimiseks.
 • Kiirendatud säilivuskatsed ja toitumisalase teabe määramine.
 • Tootearendusalased konsultatsioonid lähtuvalt inimorganismi ainevahetuse tervislikest aspektidest.
 • Kompositsioonide loomine.
 • Rakendus- ja arendusuuringud.
 • Säilivuskatsed.
 • Funktsionaalse toidu tervisemõju uuringud erinevate katseskeemidega.
 • Degusteerimiste korraldamine.
 • Turundussõnumi väljatöötamine.

Erineva katseskeemiga kliinilised uuringud:

 • Avatud uuringud (open label)
 • Kahepoolse pimemenetlusega uuringud (double-blind studies)
 • Platseeboga kontrollitud kahepoolse pimemenetlusega uuringud (placebo-controlled double-blind studies) jm.

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium:

 • Vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor.
 • Oleme ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) liige.
 • Uuringud on rahvusvaheliselt registreeritud, läbipaistvad.
 • Meil on multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised toidutoodete ja toidulisandite kliiniliste uuringute läbiviimise kogemused.
 • Meil on oskusteave ning tehnika inimpäritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks.
 • Meil on oskusteave kolme erineva tasemega toidu-uuringute läbiviimiseks: kaheastmelised toidutoote või toidulisandi ohutus- ja taluvusuuringud ning tervisesoodsuse uuringud.
 • Kliinilised rakendusuuringud toodete tervislikkuse/funktsionaalsuse tõestamiseks 2 aspektist: ohutus ja toimemehhanismid (nt. lipiidide metabolism, põletik, immuunvastus, maksa tervise markerid, oksüdatiivne stress, veresoonte talitlus, metaboloomika, jne).
 • Koostame kompositsioone.
 • Valmistame prototüüptooteid.
 • Teostame prototüüptoodete kestvuskatseid ja kvaliteedianalüüse.
 • Tõestame toodete tervislikkust kliiniliste uuringutega.

Kompositsoonide loomisel on BioCC teadlaste oskusteabele abiks veel:

 • koostööpartnerite juba olemasolev andmebaas haiguste kohta (südame-versoonkonna haigused jt);
 • metaboloomiline andmebaas (sh ka lipidoloomiline ja arteroboloomika andmebaas).
 • BioCC on IPA (International Probiotics Association) liige.
 • BioCC mikroobikollektsioon on WCC (World Federation for Culture Collections) liige.
 • BioCC mikroobikollektsioon on ECCO (European Culture Collections’ Organization) liige.

Mikroobide tüved on identifitseeritud ja kirjeldatud erineval tasemel (Maldi Biotyper või 16sRNA, in vitro ja laboratoorsete loomade ohutus, funktsionaalsed ja tehnoloogilised omadused, täielik genoomide järjestus).

BioCC on edukalt välja arendanud mitmeid kollektsioonist pärit Lactobacillus spp. tüvesid. Arendatud tüvede tervist edendavad ja funktsionaalsed omadused on patenteeritud ja litsenseeritud nii funktsionaalsete toitude, toidulisandite kui ka söötade valmistamiseks.

BioCC teadlased on ainukesena Baltikumis välja töötanud probiootilised piimhappebakterid toidutoodete ja toidulisandite valmistamiseks.

Järgnevaid baktereid on võimalik litsenteerida ning kasutada uue toidulisandi komponendina:

• Lactobacillus plantarum TENSIA® (DSM21380)
• Lactobacillus plantarum INDUCIA® (DSM21379)
• Lactobacillus plantarum MCC1® (DSM23881)

Erineva katseskeemiga kliinilised uuringud:

 • Avatud uuringud (open label)
 • Kahepoolse pimemenetlusega uuringud (double-blind studies)
 • Platseeboga kontrollitud kahepoolse pimemenetlusega uuringud (placebo-controlled double-blind studies) jm.

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium:

 • vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor.
 • Oleme ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) liige.
 • Uuringud on rahvusvaheliselt registreeritud, läbipaistvad.
 • Meil on multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised toidutoodete ja toidulisandite kliiniliste uuringute läbiviimise kogemused.
 • Meil on oskusteave ning tehnika inimpäritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks.
 • Meil on oskusteave kolme erineva tasemega toidu-uuringute läbiviimiseks: kaheastmelised toidutoote või toidulisandi ohutus- ja taluvusuuringud ning tervisesoodsuse uuringud.
 • Kliinilised rakendusuuringud toodete tervislikkuse/funktsionaalsuse tõestamiseks 2 aspektist: ohutus ja toimemehhanismid (nt. lipiidide metabolism, põletik, immuunvastus, maksa tervise markerid, oksüdatiivne stress, veresoonte talitlus, metaboloomika, jne).
 • BioCC on IPA (International Probiotics Association) liige.
 • BioCC mikroobikollektsioon on WCC (World Federation for Culture Collections) liige.
 • BioCC mikroobikollektsioon on ECCO (European Culture Collections’ Organization) liige.

Mikroobide tüved on identifitseeritud ja kirjeldatud erineval tasemel (Maldi Biotyper või 16sRNA, in vitro ja laboratoorsete loomade ohutus, funktsionaalsed ja tehnoloogilised omadused, täielik genoomide järjestus).

BioCC on edukalt välja arendanud mitmeid kollektsioonist pärit Lactobacillus spp. tüvesid. Arendatud tüvede tervist edendavad ja funktsionaalsed omadused on patenteeritud ja litsenseeritud nii funktsionaalsete toitude, toidulisandite kui ka sööda valmistamiseks.

BioCC teadlased on ainukesena Baltikumis välja töötanud probiootilised piimhappebakterid toidutoodete ja toidulisandite valmistamiseks.

Järgnevaid baktereid on võimalik litsenteerida ning kasutada uue toidulisandi komponendina:

• Lactobacillus plantarum TENSIA® (DSM21380)
• Lactobacillus plantarum INDUCIA® (DSM21379)
• Lactobacillus plantarum MCC1® (DSM23881)

Erineva katseskeemiga kliinilised uuringud:

 • Avatud uuringud (open label)
 • Kahepoolse pimemenetlusega uuringud (double-blind studies)
 • Platseeboga kontrollitud kahepoolse pimemenetlusega uuringud (placebo-controlled double-blind studies) jm.

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium:

 • vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor.
 • Oleme ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) liige.
 • Uuringud on rahvusvaheliselt registreeritud, läbipaistvad.
 • Meil on multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised toidutoodete ja toidulisandite kliiniliste uuringute läbiviimise kogemused.
 • Meil on oskusteave ning tehnika inimpäritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks.
 • Meil on oskusteave kolme erineva tasemega toidu-uuringute läbiviimiseks: kaheastmelised toidutoote või toidulisandi ohutus- ja taluvusuuringud ning tervisesoodsuse uuringud.
 • Kliinilised rakendusuuringud toodete tervislikkuse/funktsionaalsuse tõestamiseks 2 aspektist: ohutus ja toimemehhanismid (nt. lipiidide metabolism, põletik, immuunvastus, maksa tervise markerid, oksüdatiivne stress, veresoonte talitlus, metaboloomika, jne).
 • Mikroobitüvede väljaarendamine
 • Silolisandite (mikroobide) mõju uurimine
 • Zootehniliste lisandite (mikroobide) füsioloogilised uuringud
Lactobacillus plantarum
E-98

on läbinud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud, kui tõestatud omadustega silokonservant.

Loe lisa

Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB 42150

on läbinud Euroopa Toiduohutusameti ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud, kui tõestatud omadustega silokonservant.

Viide:  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4506

Lactobacillus plantarum TAK 59 on registreeritud Euroopa Liidu söödaregistris silokonservandina 28.12.2016, mille kohta on välja antud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr. 2016/2150 (Official Journal of the European Union L 333/44).

Loe lisa

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium:

 • vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele kui katselabor.
 • Meil on multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised füsioloogiliste uuringute läbiviimise kogemused.
 • Meil on oskusteave ning tehnika loomset päritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks.

Analüüsid ja hinnakirjad

Kliinilised uuringud

BioCC OÜ pakub ettevõtetele kaasaegset ja teaduspõhist nõustamist toiduainete ohutuse, talutavuse ja tervistoime kohta.

Teenus hõlmab kolme toiduaine testimise taset, millest on võimalik sobiv valida.

Koolitused ja nõustamised

BioCC pakub toitu, toidulisandeid ja sööta tootvatele ja töötlevatele ettevõtetele, edasimüüjatele ja lõpptarbijale koolitusi ja nõustamisteenuseid s.h toitumisnõustamist.

Teadusalane koostöö

Oleme alati avatud pakkumistele teadusalasteks projektideks ja koostööks.