Immunokeemilised analüüsid

Immunokeemilised analüüsid

Teenus sisaldab samaaegset mitme erineva analüüdi tuvastamist ühest vereproovist kasutades Evidence Investigator (Randox) biokiibi immunoanalüsaatorit. Meetod on kasutatav nii kliiniliste kui veterinaarsete proovide analüüsimiseks.

Metaboolse sündroomi markerite komplekt ferritiini, interleukiin-6 (IL-6), insuliini, leptiini, plasminogeeni aktivatsiooni inhibitor-1 (PAI-1), resistiini ja tuumour necroosi faktori α (TNFα) määramiseks on BioCC Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratooriumi meetod.

Teised markerite komplektid (nt. tsütokiini read (Cytokine Array) kuni 12 markeriga) on saadaval immunoloogilisteks uuringuteks vaid eelneval kokkuleppel.

Immunokeemiliste analüüside kaaskiri

Päringud