Keemilised analüüsid

Keemilised analüüsid

Analüüsi nimetus

Meetod

EUR/ proov

Km-ta

EUR/ proov

Km-ga

Silo kuivaine ja niiskuse määramineEÜ 152/2009 III Lisa A7,929,50
Silo pH määramine*In-house5,006,00
Desoksünivalenooli (DON) määramine silos vedelik-kromatograafiliselt

EVS-EN 15791:2009

107,50129,00
Zearalenooni (ZON) määramine silos vedelik-kromatograafiliselt*

EVS-EN 15792:2009

107,50129,00
Rasvhappelise koostise määramine toiduainetes (kogu spekter)*

In-house

75,4290,50

*Akrediteerimata meetod