Keemilised analüüsid

Keemilised analüüsid

Toit

Analüüsi nimetus Meetod hind hind+km
Rasvhappelise koostise määramine (spekter) toidus  gaaskromatograafiliselt* In-house 75,42 90,50
Piima laapumisomaduste määramine* In-house 13,00 15,60
tsüanuuurhappe määrmine piiimast* In-house

Loomasööt

Analüüsi nimetus meetod hind hind+km
Silo kuivaine ja niiskuse määramine* EÜ 152/2009 III Lisa A 7,92 9,50
Silo pH määramine* In-house 5,00 6,00
*Akrediteerimata meetod