Kliinilised uuringud

Kliinilised uuringud inimestega

Kliinilised uuringuid toidu ohutuse ja funktsionaalsuse testimiseks

BioCC OÜ pakub ettevõtetele kaasaegset ja teaduspõhist nõustamist toiduainete ohutuse, talutavuse ja tervistedendava mõju kohta.

Teenus hõlmab kolme toiduaine testimise taset, millest on võimalik sobiv valida.

I: Ohutuse katsetamine (funktsionaalsetele) toidutoodetele hõlmab kahte sammu:

  • Toidutoote retsepti analüüs, mida teostavad toitumisteadlased ja teised BioCC teadlased.

Analüüs pakub tootjale soovitusi, kuidas vajadusel toote retsepti muuta, et ebavajalikest koostisosadest vabaneda või kuidas toote retsepti tervistedendavate koostisainetega rikastada.

  • Mõjutusuuringud tervete vabatahtlikega uurimaks toiduohutust.

Söömisjärgse või pärast 3-4 nädalast annustamist toidutoote mõju –  põhilised näitajad, mida kasutatakse arstipraktikas (vereseerumi glükoos, kolesterool ja fraktsioonid, neeru ja maksa ja põletikunäitajad) verest ja uriinist võetud proove analüüsitakse toiduohutuse hindamiseks.

II: (Funktsionaalse) toidutoote talutavuse ja ohutuse katsetamine tervete vabatahtlikega mõjutusuuringu ajal:

Lisaks põhilistele kliinilistele näitajatele mõõdetakse spetsiifilisi näitajaid verest/uriinist ning kasutatakse küsitlust, et hinnata toidutoote ohutust ja talutavust.

III: (Funktsionaalsete) toidutoodete mõjususe, ohutuse (ja talutavuse) katsetamine:

4-8 nädalat kestvate tervetel vabatahtlikel läbiviidavate kliiniliste katsete ajal

  • mõõdetakse suurel hulgal kliinilisi näitajaid vere / uriini proovidest (k.a. neeru ja maksa põletikunäitajad)
  • mõõdetakse põhilisi ning uusi indikaatornäitajaid verest / uriinist / fekaalist, tervistedendava toote inimkeha füsioloogiat mõjutavaid näitajaid.
  • Kasutatakse küsitlusi, mida osalejad saavad ise täita 

Uuringu ülesehitus ja mõõdetavad näitajad valitakse konkreetse toote spetsiifilistest omadustest olenevalt.

Toodete katsetamine toimub BioCC OÜ Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratooriumis aadressil Riia 181a, Tartu Eesti.

Me töötame koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga.