Nõuande teenused

Nõustamisteenused

BioCC pakub toitu ja sööta töötlevatele ettevõtetele nõustamisteenuseid kogu toiduahela (sööda, toidu, toiteväärtuse ja toitainete) ulatuses.

Toidu, toitumise ning toitainete konsultatsioonid:

Pakume abi toitaineliselt tasakaalustatud modifitseeritud koostisega toitude arenduseks erinevatele populatsioonigruppidele (lapsed/noorukid; täiskasvanud; kõrge füüsilise aktiivsusega inimesed)

Pakume BioCC toitumisteadlaste poolt konsultatsioone analüüsimaks juba olemasoleva toote retsepte toote bioloogilise potentsiaali avastamiseks.

Toidu ja sööda mikrobioloogia nõustamised

 • Pakume nõustamist toote kvaliteeti või tootmiskeskkonnaga seotud hügieeniprobleemide (mikrobioloogilised saasteained, biokirme jne.) lahendamiseks.
 • Pakume tehnilist abi toidu või sööda mikrobioloogilisteks analüüsideks vajalike hügieeniproovide võtmiseks.
 • Toidu või sööda mikrobioloogilise analüüside ning tootmiskeskkonna hügieeniproovide analüüside tulemuste interpretatsioon.

Töötoad ja koolitusprogrammid

 • Tervet toidu väärtusahelat (tõuaretus, söötmine, sööt ning silotootmine, toiduained) hõlmavad töötoad ja koolitusprogrammid
 • Erialased töötoad
  • Toidu mikrobioloogia töötoad (üldised ning spetsiifilised tööstuspõhised/patogeenipõhised teemad)
  • Funktsionaalsed toidud
  • Konkreetsete toitude ohutust mõjutavad tegurid