E-98 NCIMB

Lactobacillus plantarum
E-98

Lactobacillus plantarum E-98 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/ EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud, kui tõestatud omadustega silokonservant.

Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236

Lactobacillus plantarum E-98 on isoleeritud ja välja töötatud BioCC OÜ poolt koostöös Starter ST OÜ-ga.

Lactobacillus plantarum E-98 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/ EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud, kui tõestatud omadustega silokonservant.

Viide:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2275.htm

Lactobacillus plantarum E-98 on registreeritud Euroopa Liidu söödaregistris silokonservandina, mille kohta on välja antud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr. 1111/2011 (Official Journal of the European Union L 287/30).

Viide: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011R1111

Lactobacillus plantarum E-98 kasutamine ja omadused

  • Toetab ja suunab silo fermentatsiooni – sobib kõrrelistele ja närvutatud liblikõielistele heintaimedele ja nende segudele. Üle 40 sileerimiskatse on läbi viidud nii puhaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimedega, kui ka kõrreliste-liblikõieliste erinevates vahekordades segudega;
  • kiirendab fermentatsiooni ning tagab kiire ja stabiilse pH langemise. Piimhappebakterite poolt produtseeritud piimhape viib silo keskkonna kiiresti happeliseks, konserveerides sööda ja kiirendades fermentatsiooni kulgu;
  • parandab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Kiire pH alandamine pärsib silos mittesoovitavate mikroorganismide arengut, mille tulemusena välditakse valekäärimisel tekkivaid fermentatsiooni laguprodukte. Laguproduktid vähendavad loomadel söömust ja tekitavad terviseprobleeme;
  • vähendab kuivaine ja valgu kadusid fermentatsioonil. Hoides ära silo riknemist põhjustavate mikroorganismide elutegevuse, säilivad söödas toitained, mida loom saab ära kasutada toodangu andmiseks;
  • unikaalne paljunemisvõime piiratud suhkrutega keskkonnas. Puudub vajadus ensüümidele, kuna kasutab süsivesikute allikana fruktaani (FOS-fruktooligosahhariidid), mida leidub alati heintaimedes.

BioCC on andnud litsentsi Lactobacillus plantarum E-98 Starter ST OÜ-le silokonservandi NordSil® tootmiseks

Auhinnad

  • Kuldmedal biotehnoloogia valdkonnas KIWIE 2013 (Korea International Women Inventions Exposition) näitusel. 1-4 mai 2013 Soulis toimunud ülemaailmsel konkurssnäitusel KIWIE 2013 (Korea International Women Inventions Exposition) esitleti Tervislike Piimatoodete Biotehnoloogiate Arenduskeskuse silobakterit E-98, mis pälvis KIWIE 2013 kuldmedali kui teaduses sündinud ja edukalt tööstuslikku tootmisse jõudnud väljatöötlus;
  • eritunnustus Euroopa Naisleiutajate messi, konverentsi ja auhinna tseremoonial 27-28.11.2013 Rootsis (THE EU-WIIN INTERNATIONAL AWARDS 2013)
  • Silokonservant NordSil® sai 2013. aastal Saksamaa Põllumajanduse Ühenduse (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – DLG e.V) poolse DLG kvaliteedi märgi kategoorias 1b. See kinnitab, et silokonservant NordSil® tagab väga head sileerimistulemused ka madalama kuivaine sisalduse juures keskmiselt raskesti ja kergelt sileeritavate materjalidega.
Auhinnad
Publikatsioonid

Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi; Ots, Meelis; Kärt, Olav; Songisepp, Epp (2010). 

Effect of additive treatment on fermentation quality and ruminal degradability of red clover-timothy silage. In: Book of Abstract “Grassland in a changing world”: 23th Ceneral Meeting of the euripean Grassland Federation, Kiel, Germany August 29th – September 2 nd 2010. (Toim.) H.Schnyder, J.Isselstein, F.Taube, K.Auerswald, J. Schellberg, M. Wachendorf, A.Herrmann, M. Gierus,. Duderstadt: Merke Druck und Verlag, 2010, 92.

Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi, Ots, Meelis; Kärt, Olav; Songisepp, Epp (2010).

 Effect of additive treatment on fermentation quality and ruminal degradability of red clover-timothy silage. H.Schnyder, J.Isselstein, F. Taube, K. Auerswald, J. Schellberg, M. Wachendorf, A. Herrmann, M. Gier (Toim.). Grassland in a changing world (530 – 532). Duderstadt: Merce Druck und Verlag

Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi; Kärt, Olav; Songisepp, Epp (2009).

 Effect of lactic acid bacteria on inhibition of clostridia development in lagume silage. In: Proceedings XV ISC 2009: XVth International Silage Conference July 27-29, 2009 Madison, WI, USA. (Toim.) G.A. Broderick; A.T. Adesogan; L.W. Bocher; K.K.Bolsen; F. E. Contreras-Govea; J.H. Harrison; R. E. . Madison: University of Wiskonsin-Madison, 2009, 289 – 290.

Olt, Andres; Kaldmäe, Helgi; Songisepp, Epp; Kärt, Olav (2008).

 Effect of biological additives on fermentation and nutritive value of silage. In: Multifunctional Grasslands in a Changing World: XXI International Grassland Congress, Huhhot, China, 2008. (Toim.) Xie Haining, Huang Jiehua. Guangzhou : Guangdong People’s Publishing House, 2008, 730.