TAK 59

Lactobacillus plantarum
TAK 59

Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB 42150 on isoleeritud ja välja töötatud BioCC OÜ koostöös teaduspartneri Eesti Maaülikooli ja Starter ST OÜ-ga.

Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB 42150

Lactobacillus plantarum TAK 59 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/ EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud, kui tõestatud omadustega silokonservant.

Viide:  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4506

Lactobacillus plantarum TAK 59 on registreeritud Euroopa Liidu söödaregistris silokonservandina 28.12.2016, mille kohta on välja antud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr. 2016/2150 (Official Journal of the European Union L 333/44).

Viide: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eur161157.pdf

Lactobacillus plantarum TAK 59 kasutamine ja omadused:

  • Parandab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Kiire pH alandamine pärsib silos mittesoovitavate mikroorganismide ja patogeenide arengut, mille tulemusena välditakse valekäärimisel tekkivaid fermentatsiooni laguprodukte (sh. ammoniaaklämmastik ja võihape). Laguproduktid vähendavad loomadel söömust ja tekitavad terviseprobleeme.
  • Multivalentne biopotentsiaal ehk lai spekter omadusi võrreldes teiste tüvedega. See väljendub silo kiirema fermenteerumise, parema kvaliteedi, stabiilsuse ja toitainete säilimise paranemise kaudu.
  • Toetab ja suunab silo fermentatsiooni – sobib kõrrelistele ja närvutatud liblikõielistele heintaimedele ja nende segudele. Üle 20 sileerimiskatse on läbi viidud nii puhaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimedega, kui ka kõrreliste-liblikõieliste erinevates vahekordades segudega.
  • Kiirendab fermentatsiooni ning tagab kiire ja stabiilse pH langemise. Piimhappebakterid kiirendavad fermentatsiooni kulgu produtseerides piimhapet, viies seeläbi keskkonna kiiresti happeliseks, konserveerides sööda ning säilitades silos toitained.
  • Vähendab toitainete kadusid fermentatsioonil. Hoides ära silo riknemist põhjustavate mikroorganismide elutegevuse, säilivad söödas toitained, mida loom saab ära kasutada toodangu andmiseks.
Patendid

European patent EP3027734
Granted 25.10.2017

Estonian patent EE05746
Granted 15.05.2015

”Microorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and use thereof”
Patent owner: BioCC

Patenditaotlused

Japanese patent application JP2016-530353
Filed 01.02.2016

Russian patent application RU2016107018
Filed 26.02.2016

International patent application PCT/EE2014/000003
Filed 30.07.2014

EU patent pending under patent nr. EP14752554.7