Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus võttis osa Pariisi konverentsist “Working out ABS: Preparing to Comply with the New EU Rules on Access and Benefit-sharing”

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ teadur Merle Rätsep osales konverentsil “Working out ABS: Preparing to Comply with the New EU Ruleson Access and Benefit-sharing”, mis toimus 24-25 november 2014 Pariisis. Ürituse eesmärk oli arutada välja töötatavaid regulatsioone, mis hõlmavad geneetilise materjali jagamist EL siseselt ja ka EL väliselt.